Welcome to the Animal Aid Albania

A totally new experience for you and your little friend.

Le te sjellim nje impakt te ri dhe te rendesishem.

Secili prej nesh ndjen detyrën morale për te mbrojtur shëndetin, ambientin dhe për te edukuar fëmijët te japin dashuri dhe paqe  ne boten qe jetojmë. Klikoni me poshtë për te regjistruar te dhënat tuaja nëse mendoni se keni interes ne çështjen e mbrojtjes ndaj kafshëve kështu qe emri juaj te jete pjese e individëve qe po shtohen çdo dite ndaj kësaj kauze.

Adopt or Foster One and Help Save Them All

A totally new experience for you and your little friend.

Take Part in Our Events & Make the World a Better Place

Latest Pets News