Bashkohu me ne!

Home / Bashkohu me ne!

Bashkohu me ne!

Nëse dëshiron të jesh një vullnetar aktiv në mbrojtje dhe ndihmë të kafshëve endacake ju lutemi plotësoni të dhënat si në vijim. Ju mund të na vini në ndihmë në shumë fusha të vullnetarizmit. Nëse keni një shtëpi private mund të na ndihmoni me strehim të përkohshëm të kafshëve; ju mund të na ndihmoni në gjetjen e familjeve adoptuese; një ndihmë e cmuar është ajo monetare për pagesat e faturave veterinare. Por ka dhe forma të tjera të ndihmës si për shembull, foto profesionale të kafshëve për adoptim, ndihmë për të mirëmbajtur faqen tonë të webit e nëse keni një makinë është shumë e vlefshme ndihma në transport. Cilado formë vullnetarizmi është e mirëpritur. Bashkohu me ne!