Eja

Home / Eja

Eja bashkohu me ne për katër putroshat

Nëse jeni të interesuar ndaj katërputroshave dhe të rejave më të fundit lidhur me to ju mund të bëheni pjesë e bazës së të dhënave që ne kemi. Shumë prej jush ndoshta nuk kanë mundësi të jenë vullnetar aktiv dhe të ndihmojnë cdo ditë apo cdo javë por ju mund të jeni një ndihmë e madhe në shumë aspekte të tjera që nuk kërkojnë angazhim të lartë. Ne do e vlerësonim nësë plotësoni të dhënat tuaja dhe ju mund të na vini në ndihmë në disa aspekte. Pjesmarrje në protesta për mbrojtjen e kafshëve, pjesmarrës në aktivitete për edukimin ndaj kafshëve endacake, pjesmarrës në shpërndarje të fletëpalosjeve për adoptimin e kafshëve e të tjera. Këto aktivitete nuk ndodhin shpesh por ndihma dhe zëri i secilit prej jush është i cmuar. Bashkohu me ne!